Cursuri de icoane pe lemn și icoane pe sticlă

Cursuri de icoane pe lemn și icoane pe sticlă pictură, terapie artă și spiritualitate

Cursuri de icoane pe lemn și icoane pe sticlă
Cursuri de icoane pe lemn și icoane pe sticlă

Cursuri de pictură a icoanelor tradiționale, învățați corect tehnica de realizare a acestora de la un profesionist. Pictura icoanelor este în primul rând o rugăciune însă pentru un profan ea începe ca și aventură artistică printr-o joacă, o terapie prin culoare. Studiul aprofundat și parcurgerea etapelor te modelează corect în arta sacră descoperindu-ți prin noi pași, lumi și trăiri spirituale deosenbite. Pictura icoanelor este un lucru deosebit de serios și responsabil

Cursuri la clasa de iconografie Prof. Pictor Călin Bogătean

În prezent datorită timpului limitat și a activităților în care artistul este angrenat Prof. Pictor Călin Bogătean predă cursul de iconografie doar în cadrul Școlii de Artă din Tîrgu Mureș, după un modul personal bazat pe lecții teorice și pe probe practice. Locurile la clasa de iconografie este de 8-10 cursanți, iar aceste cursuri se desfășoară pe o durată de 3 ani. Obiectul acestor cursuri este dobândirea competențelor artistice iconografice prin desen și culoare parcurgând etape și pași bine stabiliți în copierea, înțelegerea și interpretarea icoanelor pe sticlă a icoanelor pe lemn și pictura monumentală. Cursanții beneficiază de participări la expoziții, tabere și concursuri la această specialitate.

Înscrierile sunt limitate

STRATEGIA DE IMPLEMENTARE ȘI EXECUTARE A CURSURILOR DE ICOANE la secția PICTURĂ-ICONOGRAFIE ÎN CADRUL ȘCOLII DE ARTĂ

CUI SE ADRESEAZĂ ACESTE CURSURI?

Acest curs este adresat tuturor atât celor care au mai pictat vreodată cât și celor care abia acum încep să se familiarizeze cu domeniul, precum și învățătorilor, profesorilor care doresc să lucreze la clasă cu elevii icoane

OBIECTIVUL STUDIULUI

Cursul urmărește studiu la două specialități:

Cursuri icoane Anul I

Se va studia aprofundat noțiunile generale privind pictura compoziția și fenomenul iconografic în sine, precum și bazele icoanei tradiționale pe sticlă prin copiere, construcție și valorație

 1. Cursuri ICOANE TRADIȚIONALĂ PE STICLĂ

 • Studiul desenului
 • Studiul culorii

Spre sfârșitul ANULUI I se va începe predarea noțiunilor de bază în pictura pe lemn

Cursuri icoane Anul II şi Anul III

 1. Cursuri ICOANE BIZANTINĂ PE LEMN

 • Studiul desenului
 • Studiul culorii

Compoziția iconografică

Elaborarea unui afiș crearea unui eveniment

Cursuri Anul I CURS LA SECȚIUNEA ICOANE PE STICLĂ

Desenul reprezintă noțiunea de bază în execuția icoanei pe sticlă. În acest curs se vor studia noțiuni elementare de desen, construcție, compoziție, formă și expresivitate în tehnica creion sau cărbune a icoanei pe sticlă, precum și noțiuni de cromatologie și metode de folosire și amestec a culorilor de tempera cu emulsie de ou în icoana pe sticla:

SECȚIUNEA I – Noțiuni generale despre icoana pe sticlă (note bibliografice)

 • Pas 1 – Introducere în arta iconografică
 • Pas 2 – Iconografia tradițională naivă pe sticlă (Fenomenul Nicula)
 • Pas 3 – Particularități ale icoanei pe sticlă
 • Pas 4 – Rolul icoanei pe sticlă în spațiul tradițional Transilvănean
 • Pas 5 – Simboluri și semnificații
 • Pas 6 – Studiul structurii în natură – motive decorative, structuri plastice și naturale

SECȚIUNEA II – Bazele desenului în icoana pe sticlă

 • Pas 1- Elemente de limbaj plastic

Punctul
– punctul element de limbaj plastic
– metode de obținere a diferitelor puncte
– expresivități și semnificații
– aplicații decorative ale punctului în icoană
Linia
– element de limbaj plastic, sinteza formei
– element de construcție
– expresivitzate și semnificație
– rolul liniei în compoziția decorativă și plastică

 • Pas 2 Izvodul – metode de execuție și transpunere (pozitiv și negativ)
 • Pasul 2.1 hașura pe scări valorice

Tema 1: – realizarea unei icoane după model în tehnica creion pe suport de hârtie pe un format A3 (reproducerea fidelă a modelului iconografic model la alegere ținând cont de paginație (dispunerea în pagină a compoziției sau a peronajului. Cerințe construcția compoziției a icoanei prin linii de contur )

Notare temă va fi notată făcând media ( 1 notă respectarea cerințelor, 1 notă realizarea temei)

Tema 2: – realizarea unei icoane după model în tehnica creion pe suport de hârtie pe un format A3 (reproducerea fidelă a modelului iconografic model impus ținând cont de paginație (dispunerea în pagină a compoziției sau a peronajului. Cerințe construcția compoziției a icoanei prin linii de contur, realizarea detaliilor precum și a pasajelor de griuri ale tentelor plate din imaginea model.

 • Pasul 3 Imaginea corectă a fizionomiei și a mâinilor în icoana pe sticlă

Tema 3: – realizarea unei icoane după model în tehnica creion pe suport de hârtie pe un format A3 (Desenarea model iconografic ales ținând cont de paginație (dispunerea în pagină a compoziției sau a personajului. Cerințe construcția compoziției a icoanei prin linii de contur, Corectarea fizionomiilor, a mâinilor, conform principiilor de desen a icoanei realizarea detaliilor precum și a pasajelor de griuri ale tentelor plate din imaginea model.

Tema 4: – Transformarea icoanei pe lemn și realizarea unui desen specific icoanei pe asticlă în tehnica creion pe suport de hârtie

SECȚIUNEA III – Materiale și tehnici de lucru

 • Pas 1 – Emulsia de ou, metode de preparare și păstrare
 • Pas 2 – Culori utilizate, acuarele, tempera, guașă

SECȚIUNEA IV – Cromatologie

 • Pas 1 – Despre culoare

Culorile spectrului solar
Cercul cromatic
Culori primare, secundare, terțiare
Culori calde și reci
Culori complementare, nonculorile

 • Pas 2 – Amestecul cromatic

Amestecul fizic
Nuanțarea culorilor
Modelarea culorilor

 • Pas 3 – Pata – element de limbaj

SECȚIUNEA V – Comoziția plastică și decorativă

 • Pas 1 – Principii compoziționale
 • Pas 2 – Centrul de interes
 • Pas 3 – Stilizarea
 • Pas 4 – Principiile artei decorative
 • Pas 5 – Tratarea decorativă
 • Pas 4 – Contraste cromatice – contrastul culorilor în sine

– contrastul cald-rece

 • Pas 5 – Armonie stilistică
 • Pas 6 – Pensulație

SECȚIUNEA V – Decorațiuni

 • Pas 1– Foița de aur, șlagmetal
 • Pas 2 – Substanțe de lipire și izolare a foiței

SECȚIUNEA VI – Realizarea concretă a icoanei

Tema 1: – realizarea unei icoane pe sticlă după model ( sfânt bust) în tehnica tempera

Tema 2: – realizarea unei icoane după model ( sfânt în picioare) în tehnica creion tempera pe sticlă

Tema 3: – realizarea unei icoane după model ( sfânt stând în jilț) în tehnica tempera pe sticlă

Tema 2: – realizarea unei icoane după model ( praznic) în tehnica tempera pe sticlă

SECȚIUNEA VII – Finisajele icoanei pe sticlă
Pas 1– confecționarea și montarea accesorilor

CURS SECȚIUNEA ICOANE PE LEMN

Cursuri icoane Anul II – Anul III

Cursuri DESEN

BAZELE DESENULUI ÎN ICOANA PE LEMN:

FIGURĂ DE SFÂNT BUST, CORP SFÂNT ȘI VESMINTE SFINȚI

În acest curs se vor studia noțiuni elementare de: desen, construcție, compoziție, formă și expresivitate în creion sau cărbune a fizionomiei sfinților, corpurile și veșmintele sfinților în icoana traditională bizantină pe suport de lemn.

Desenul reprezintă noțiunea elementară de bază în execuția icoanei pe lemn.

Secțiunea I – Noțiuni generale despre icoana pe lemn

 • Pas 1 – Introducere în arta iconografică bizantină
 • Pas 2 – Iconografia tradițională bizantină
 • Pas 3 – Particularități ale icoanei bizantine
 • Pas 4 – Rolul icoanei pe lemn în spațiul tradițional
 • Pas 5 – Simboluri și semnificații
 • Pas 6 – Studiul structurii în natură – motive decorative, structuri plastice și naturale

Elemente de limbaj plastic

– punctul element de limbaj plastic

– metode de obținere a diferitelor puncte

– expresivități și semnificații

– aplicații decorative ale punctului în icoana pe lemn
Linia
– element de limbaj plastic, sinteza formei
– element de construcție
– expresivități și semnificații
– rolul liniei în compoziția decorativă și plastică

 • Pas 2 – Exerciții de detaliu anatomic în tehnica creion sau căbune-repere de construcție, modalități de valorații,
 • Pas 3 măsurători- tehnica de transpunere prin măsurători
 • Pas 4 – proporțiile capului-poziția corectă în desen- măsurători-tehnica de transpunere prin măsurători
 • Pas 5 – desen de detaliu anatomic – ochi, gura, nas, ureche, mână, picior, corp si vesminte sfinți
 • Pas 6 – Izvodul – metode de execuție și transpunere-Volumetria capului

Tema 1: Realizarea unui desen reper anatomic de detaliu – nasul imagine frontală și din profil pe format A3 în tehnica creion, cărbune pe hârtie, carton
Tema 2: Realizarea unui desen reper anatomic de detaliu – ochiul imagine frontală și din profil pe format A3, în tehnica creion, cârbune pe hârtie
Tema 3: Realizarea unui desen reper anatomic de detaliu – gura imagine frontală și din profil pe format A3, în tehnica creion, cărbune pe hârtie, carton
Tema 4: Realizarea unui desen reper anatomic de detaliu – urechea imagine frontală și din profil pe format A3, în tehnica creion, cărbune pe hârtie, carton

Tema 5: Realizarea unui desen imagine frontală bust pe format A3 construcția capului-hașurare model Iisus Hristos realizare în tehnica creion, cărbune pe hârtie, carton

Tema 6: Realizarea unui desen reper anatomic de detaliu – mâna imagine frontală și din profil (variante) pe format A3, în tehnica creion pe suport de hârtie

Tema 7: Realizarea unui desen reper anatomic de detaliu – gâtul imagine frontala si din profil pe format A3

Tema 8: Realizarea unui desen reper anatomic de detaliu – piciorul(laba piciorului) imagine frontală și din profil pe format A3, în tehnica creion pe suport de hârtie

Tema 9: Realizarea unui desen reper anatomic de detaliu – piciorul în întregime imagine frontală și din profil pe format A3, în tehnica creion pe suport de hârtie

Tema 10: Realizarea unui desen reper anatomic de detaliu – brațul imagine frontală și din profil pe format A3, în tehnica creion pe suport de hârtie

SECTIUNEA III – Elemente de studiu

 • Pas 1 – construcția anatomică a corpului
 • Pas 2 – proporțiile corpului
 • Pas 3 – Veșminte
 • Pas 4 – Construcții
 • Pas 5 – Perspectiva

COMPOZIȚIA

Tema 1. Realizarea unui desen de sfânt bust imagine frontală în tehnica creion sau cărbune pe carton / hârtie A3, A 0 – construcție , valorație, finalizare.

Tema 2. Realizarea unui desen de sfânt în picioare imagine frontală în tehnica creion sau cărbune pe carton / hârtie A3, A 0 – construcție , valorație, finalizare.
Tema 3. Realizarea unui desen Iisus Arhiereu pe tron în tehnica creion sau cărbune pe carton / hartie A3, A 0 – construcție, valorație, finalizare.
Tema 4: realizarea unui desen icoană de praznic în tehnica creion sau cărbune pe carton / hârtie A3, A 0 – construcție, valorație, finalizare.

Cursuri CULOARE

CURS DE PICTURĂ, FIGURA ȘI CORPUL ȘI VESMINTELE SFINȚILOR ÎN ICOANA PE LEMN-CULOARE

Ce poti studia la acest curs de icoane ?

În acest curs vei studia noțiuni elementare de culoare, construcție, compoziție, formă și expresivitate în tempera, acril sau ulei a icoanei tradiționale pe lemn, precum și noțiuni de cromatologie și metode de folosire și amestec a culorilor de temperea cu emulsie de ou în icoana pe lemn.

Secțiunea I – Noțiuni generale despre icoana pe lemn

Pas 1 – Introducere în arta iconografică bizantină
Pas 2 – Iconografia tradițională bizantină
Pas 3 – Particularități ale icoanei bizantine
Pas 4 – Rolul icoanei pe lemn în spațiul tradițional
Pas 5 – Simboluri și semnificații
Pas 6 – Studiul structurii în natură – motive decorative, structuri plastice și naturale

INTRODUCERE – Noțiuni generale – bazele culorii

Elemente de studiu în pictura pe lemn
Punctul
– Punctul element de limbaj plastic
– Metode de obținere și folosire a punctelolor în pictură
– Expresivități și semnificații
– Aplicații decorative ale punctului în desen
Linia
– Element de limbaj plastic, sinteza formei
– Element de construcție
– Expresivități și semnificații în pictură
– Rolul liniei în compoziția decorativă și plastică
– Tehnica picturii iconografice
Pata
• Vibrația facturală
• Vibrația valorică
• Vibrația coloristică
• Suprapunere grafica
• Acoperirea câmpurilor de culoare
• Blicuri de culoare
• Acorduri cromatice

SECȚIUNEA I – Materiale și tehnici de lucru

 • Pas 1 – materiale, suportul de lemn și metode de utilizare a acestora
  • Pas 2 – tehnica icoanei în tempera cu emulsie de ou
  • Pas 3 – prepararea emulsiei de ou SECȚIUNEA II – Amestecul acromatic
  Tema 1: realizați o scară valorică de șapte trepte a celor două nonculori SECȚIUNEA III – Amestecul cromatic
  Pas 1 – Tehnica ton în ton
  Tema 1: realizați degradeul unei culori, din șapte tonuri prin amestec cu alb si negru
  Tema 2: Realizarea unui detaliu anatomic urechea , imagine frontală pe format A3 în tehnica tempera, acril pe carton sau lemn folosind degradarea valorică a două culori SECȚIUNEA IV – Dominanta de culoarePas 1 – Dominanta cromatică
  Pas 2 – Game cromatice
  • Pas 3 – Semnificații cromatice
  Pas 4 – Carnația
  Tema 1: Realizarea de detaliu a unui reper anatomic gura, imagine frontală pe format A3 în tehnica tempera cu emulsie pe carton în griuri valorice
  Tema 2: Realizarea de detaliu a unui reper anatomic ochiul, imagine frontală pe format A3 în tehnica tempera cu emulsie pe carton în griuri valorice
  Tema 3: Realizarea de detaliu a unui reper anatomic urechea, imagine frontală pe format A3 în tehnica tempera cu emulsie pe carton în griuri valorice
  Tema 4: Realizarea de detaliu a unui reper anatomic nasul, imagine frontală pe format A3 în tehnica tempera cu emulsie pe carton în griuri valorice

Tema 5: Realizarea de detaliu a unui reper anatomic mâna, imagine frontală, laterală (variante) pe format A3 în tehnica tempera cu emulsie pe carton în griuri valorice

Tema 6: Realizarea de detaliu a unui reper anatomic piciorul (întreg și laba piciorului), imagine frontală, laterală (variante) pe format A3 în tehnica tempera cu emulsie pe carton în griuri valorice

SECȚIUNEA V – Procedee de colorare

• Pas 1 – Acoperirea câmpurilor
Pas 2 – Blicurile de culoare
Tema 1: Realizarea unei draperii pe format A3 în tehnica ulei, acril pe carton în trei trepte tonale
Tema 2: Aplicarea blicurilor luminoase

Tema 3: Realizarea unui veșmânt superior, armura pe format A3 în tehnica ulei, acril pe carton în trei trepte tonale

Tema 3: Realizarea unui veșmânt întreg pe format A3 în tehnica ulei, acril pe carton în trei trepte tonale

Tema 4: Realizarea de detaliu a unui veșmânt, imagine frontală, laterală (variante) pe format A3 în tehnica tempera cu emulsie pe carton în griuri valorice

SECȚIUNEA VI – Comoziția plastică și decorativă

 • Pas 1 – Principii compoziționale
  • Pas 2 – Centrul de interes
  Pas 3 – Stilizarea
  Pas 4 – Principiile artei decorative
  • Pas 5 – Tratarea decorativă
  Tema 1: Realizarea unei icoane de dimeniune A4 cu Sf. Nicolae

Tema 2: Realizarea unei icoane de dimeniune A4 cu Maica Domnului

Tema 3: Realizarea unei icoane de dimeniune A4 cu Iisus Arhiereu stând pe tron

Tema 4: Realizarea unei icoane de praznic( sărbătoare) compoziție cu mai multe personaje dimeniune A3

SECȚIUNEA V – Decorațiuni

 • Pas 1– Foița de aur, slagmetal
  • Pas 2 – Substanțe de lipire și izolare a foiței SECȚIUNEA V – finisaje, vernisarea

Şcoala de iconografie Prof. Călin Bogătean Citeşte mai mult!

Cursuri, cus, Cursuri icoane, Cursuri pictură, Cursuri de icoane pe lemn, Cursuri de icoane pe sticlă, Cursuri de pictură, lecții, Cursuri de de artă plastică, Cursuri de desen, Cursuri de culoare, pictor, iconar, Călin Bogătean

Share dacă îți place!